Ubezpieczenia na Życie i Pakiety Zdrowotne

Życie to wartość nadrzędna w przypadku każdego człowieka. Chcemy cieszyć się jak najlepszym zdrowiem, aby w pełni realizować się zawodowo, patrzeć jak usamodzielniają się nasze dzieci czy czerpać radość ze spędzania cennego czasu z wnukami. Sprawdź, jakie korzystne opcje ubezpieczeniowe związane z ochroną życia i zdrowia możesz znaleźć, korzystając z pomocy Unilink.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie – podstawowe informacje

Ubezpieczenie na życie i zdrowie to rodzaj polisy, która gwarantuje zabezpieczenie finansowe w przypadku śmierci ubezpieczonego lub pogorszenia się jego stanu zdrowia będącego wynikiem nieszczęśliwego wypadku bądź też choroby. Jeśli dochodzi do śmierci ubezpieczonego, na wsparcie finansowe mogą liczyć osoby wskazane przez niego w polisie.

W jaki sposób mogę się ubezpieczyć?

Na rynku istnieje bardzo duża liczba polis dotyczących ochrony zdrowia i życia. Przed wybraniem interesującego nas wariantu ważne jest zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i określenie celu, w jakim ma chronić nas polisa. W takiej sytuacji warto zwrócić na istotne aspekty, których świadomość może okazać się bardzo pomocna w podjęciu ostatecznej decyzji, np.:

  • w jakich sytuacjach polisa zagwarantuje ochronę;
  • w jakich sytuacjach ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania (wyłączenie odpowiedzialności);
  • ile będzie wynosić suma odszkodowania;
  • jaka liczba osób będzie objęta ubezpieczeniem (polisa indywidualna, grupowa).

makieta rodziny

 

W zależności od Twoich potrzeb możesz wybrać polisę na życie zapewniającą wsparcie w przypadku śmierci, poważnej choroby (choroba przewlekła lub będąca wynikiem nieszczęśliwego wypadku). Możesz także liczyć na pomoc polisy w przypadku dalszej niezdolności do pracy, konieczności zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego czy możliwość rehabilitacji.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie – wysokość składki

Wysokość składki polisy na życie zwykle uzależniona jest od kilku czynników. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że im wyższa będzie suma ubezpieczenia, tym więcej wyniesie składka. Poza tym cena składki ubezpieczenia może być uzależniona od:

  • wieku osoby, która chce się ubezpieczyć;
  • wykonywanego zawodu;
  • stanu zdrowia;
  • zakresu ochrony.

Szczególne znaczenie ma nasz stan zdrowia. Jeśli przekroczyliśmy określony wiek lub w niedalekiej przeszłości przechodziliśmy np. zawał serca lub udar, musimy liczyć się z tym, że nasza polisa będzie dużo droższa. Ważne, aby nie ukrywać faktycznego stanu zdrowia, gdyż towarzystwo ubezpieczeniowe może mieć wgląd do naszej historii chorobowej i w oparciu o nią anulować nasze świadczenie.


stetoskop i długopis